Toekomstgericht met zonnepanelen

BTW teruggave, terugverdientijd en salderen

De aanschaf en installatie van een PV-installatie is extra aantrekkelijk met de btw-teruggave van de overheid. Uiteraard biedt Poppe Installatietechniek ondersteuning rondom deze procedure.

Terugverdientijd

Na de installatie start je direct met het opwekken van je eigen stroom. Dit zorgt voor een lagere energierekening. Op deze manier verdien je je investering binnen gemiddeld 7 jaar terug.

Salderingsregeling

De salderingsregeling is een van de meest gebruikte regelingen in het kader van de energietransitie. Je ontvangt voordeel op je energierekening doordat de stroom die je met je zonnepanelen opwekt en terug levert aan het net, wordt afgetrokken van je energieverbruik. Je krijgt hetzelfde tarief van de energieleverancier voor ingevoerde stroom als voor afgenomen stroom.

Daardoor betaal je geen energiebelasting, ODE-heffing en btw voor het weggestreepte energieverbruik. Tot 2023 verandert er niets aan deze regeling. Vanaf 1 januari 2023 wordt het percentage zelf opgewekte stroom dat je op deze manier kunt ‘salderen’ geleidelijk afgebouwd. Als je eigenaren van zonnepanelen bent, heb je dan nog 3 jaar langer kunnen salderen dan oorspronkelijk in het regeerakkoord was voorzien.

Het afbouwpad is gebaseerd op de meest recente cijfers uit de Klimaat en Energieverkenning 2019 en berekeningen van de terugverdientijd door TNO. Het afbouwpad is zo vormgegeven dat de terugverdientijd van zonnepanelen die nog deze kabinetsperiode worden aangeschaft gelijk blijft. Voor een gemiddelde zon-pv installatie die in 2020 of 2021 wordt geïnstalleerd is dit rond de 7 jaar.

Wanneer je als huishouden of bedrijf een laag energieverbruik hebt, veranderd er tot 1 januari 2023 niets. Vanaf 2031 kan je door het wetsvoorstel geen gebruik meer maken van de salderingsregeling, maar je ontvangt dan een vergoeding van je energieleverancier voor de geleverde elektriciteit. Wel is het aannemelijk dat de pv panelen minder financieel voordeel zullen opleveren door het wegvallen van de salderingsmogelijkheid en de minder gunstige regelingen die daarvoor naar verwachting in de plaats zullen komen.

Vragen? Neem contact op!

Volg ons op social media of laat je informeren in ons inspiratiecentrum.

Bel
Bel 0114 681 243 - Kloosterzande
Bel 0113 743 200 - Goes

24/7 bereikbaar
Mail
Bezoek
Bezoek
Kom naar ons inspiratiecentrum
Columbusweg 2
4462 HB Goes