We doen het samen!

Privacyverklaring

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door Poppe Installatietechniek zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij wordt voldaan aan de eisen uit de privacywetgeving. Poppe Installatietechniek zal de persoonsgegevens enkel gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten en bewaart deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Samenwerkingspartners
Poppe Installatietechniek werkt samen met verschillende organisaties. Poppe Installatietechniek zal alleen gegevens met derden delen indien dit nodig is voor een gerechtvaardigd doel. Met organisaties die persoonsgegevens verwerken in opdracht van Poppe Installatietechniek, is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dit om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens.

Beveiliging
Poppe Installatietechniek treft voldoende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die Poppe Installatietechniek verwerkt.

Google Analytics
Op deze website maakt Poppe Installatietechniek gebruik van Google Analyticscookies. Poppe Installatietechniek gebruikt deze dienst om inzicht te krijgen in hoe bezoekers de website gebruiken. Poppe Installatietechniek heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten, heeft Google de laatste 3 cijfers van het IP-adres laten anonimiseren en deelt geen gegevens met Google. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is gecertificeerd voor het EU- US Privacy Shield.

Nieuwsbrief
Wanneer men actief heeft aangegeven de nieuwsbrief per email te willen ontvangen, dan wordt het emailadres gebruikt om een nieuwsbrief te versturen. De nieuwsbrief wordt maximaal 12 keer per jaar verstuurd. Wanneer men zich wilt uitschrijven, kan men onderaan de nieuwsbrief klikken op de uitschrijflink.

Social Media
Poppe Installatietechniek maakt gebruik van verschillende social media kanalen, namelijk:
LinkedIn, Facebook, Twitter, You-Tube en Instagram. Voor het gebruikersgemak maakt Poppe Installatietechniek gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. De privacy verklaringen van de social mediakanalen kunnen uitsluitsel bieden om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt.

Aanpassen Privacy beleid
Poppe Installatietechniek behoudt te allen tijde het recht om het Privacy-beleid te wijzigen. Wijzigingen kunnen plaatsvinden wanneer nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Contact
Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot het verwerken van de persoonsgegevens kunt u contact opnemen met:
Ilze Poppe

Vragen? Neem contact op!

Volg ons op social media of laat je informeren in ons inspiratiecentrum.

Bel
Bel 0114 681 243 - Hulst
Bel 0113 743 200 - Goes

24/7 bereikbaar
Mail
Bezoek
Hoofdkantoor & inspiratiecentrum
Australiƫweg 1
4561 PD Hulst
Bezoek
Inspiratiecentrum & kantoor
Columbusweg 2
4462 HB Goes