Nieuw: Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb)

Geschreven op: 19 juni 2024

Per 1 januari 2024 is de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) ingevoerd, deze met als doel de bouwkwaliteit te verbeteren. Dit heeft gevolgen voor o.a. installateurs en dus ook voor Poppe Installatietechniek. Het project Nieuw Hulst fase 2 is onder deze wet uitgevoerd.

Onafhankelijke toezichthouder

Het publieke bouwtoezicht, zoals dat voorheen werd uitgevoerd door de gemeente, verandert naar private kwaliteitsborging door een onafhankelijk toezichthouder. Deze toezichthouder zal bij het gereedkomen van het bouwwerk een verklaring afgeven als het bouwwerk aan de bouwvoorschriften voldoet. Dit heeft gevolgen voor installateurs en bouwbedrijven met betrekking tot de bedrijfsvoering, de uit te voeren werkzaamheden en de aansprakelijkheid in bepaalde projecten.

Voor welke projecten geldt de Wkb?

Bij de invoering van fase 1 van de Wkb, geldt de Wkb alleen voor vergunning plichtige werken in gevolgklasse 1. Bij deze gevolgklasse valt onder andere te denken aan vrijstaande eengezinswoningen, twee-onder-een-kapwoningen en rijtjeswoningen, inclusief eventuele garages en andere soorten aanbouwen. Voorwaarde is dat deze woningen op de grond staan en niet op een ander bouwwerk of op een andere woning worden gebouwd. Appartementen zijn dus uitgesloten van gevolgklasse 1. Ook vergunning plichtige bedrijfshallen en fabriekspanden van maximaal twee verdiepingen vallen onder gevolgklasse 1. 

Veranderingen privaatrechtelijk

Naast privaatrechtelijk veranderingen zijn er ook een aantal publiekrechtelijke veranderingen. De 3 belangrijkste veranderingen hebben betrekking op de melding van de bouwactiviteit bij de gemeente, het inschakelen van een private kwaliteitsborger die toetst of het werk aan de eisen van het Bouwbesluit voldoet en het opleveren van een dossier bevoegd gezag.

Uitgebreide informatie over de veranderingen is terug te vinden in de brochure: De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen - veranderingen Burgerlijk Wetboek in de praktijk van de Rijksoverheid.

In de praktijk

Per 1 januari 2024 is de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) ingevoerd, deze met als doel de bouwkwaliteit te verbeteren. Dit heeft gevolgen voor o.a. installateurs. Manager Kwaliteit en Veiligheid Willem: 'Het publieke bouwtoezicht, zoals dat voorheen werd uitgevoerd door de gemeente, verandert naar private kwaliteitsborging door een onafhankelijk toezichthouder. Ook bij Poppe Installatietechniek hebben we dus vanzelfsprekend te maken met de Wet Kwaliteitsborging. Zo hebben we na fase 1, ook in fase 2 van het project Nieuw Hulst fase 2 een pilot gedraaid met betrekking tot de toepassing van de nieuwe wetgeving. In fase 3 van dit project breiden we de pilot verder uit. 

Meer nieuws

Vragen? Neem contact op!

Volg ons op social media of laat je informeren in ons inspiratiecentrum.

Bel
Bel 0114 681 243 - Hulst
Bel 0113 743 200 - Goes

24/7 bereikbaar
Mail
Bezoek
Hoofdkantoor & inspiratiecentrum
Australiƫweg 1
4561 PD Hulst
Bezoek
Inspiratiecentrum & kantoor
Columbusweg 2
4462 HB Goes