Een gezond binnenklimaat

Frisse scholen

Het binnenklimaat op scholen in Nederland is vaak niet optimaal. Hoge CO2-concentraties, tochtklachten, onaangename luchtjes en een oplopende temperatuur hebben een negatieve invloed op de gezondheid en prestaties van leerlingen en leerkrachten. Onderzoek heeft bewezen dat voldoende ventilatie noodzakelijk is voor een gezond binnenklimaat. Zo doet een goede luchtkwaliteit het ziekteverzuim met 25% afnemen en verbetert het de leerprestaties met 23%. Het is daarom van groot belang dat er aandacht wordt besteed aan het binnenklimaat in klaslokalen.

Een frisse school is een schoolgebouw (basis- of voortgezet onderwijs) met een laag energiegebruik en een gezond binnenklimaat als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid. Een energiezuinige, gezonde en duurzame school levert een bijdrage aan een duurzame wereld en is daarmee een statement aan leerlingen en de omgeving.

Als gemeente of schoolbestuur wil je graag een Frisse School: een schoolgebouw met een goed binnenklimaat en een lage energierekening. Bij nieuwbouw of renovatie dien je hiervoor de eisen te formuleren waarop ontwerpers, installateurs en aannemers hun plannen kunnen baseren. Om je hierbij te ondersteunen heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in 2008 het ‘Programma van Eisen – Frisse Scholen’ laten ontwikkelen. Deze vierde versie van het Programma van Eisen – Frisse Scholen is in opdracht van het ministerie van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangepast aan de eisen in het Bouwbesluit zoals per 1 januari 2015 van kracht zijn.

Meer weten?

Het Programma van Eisen Frisse Scholen 2015 vind je hier. Meer informatie over de wet en regelgeving met betrekking tot Frisse Scholen vind je op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Voor advies en informatie kun je contact opnemen met Poppe Installatietechniek via 0114-681243 of info@poppeinstallatietechniek.nl.

 

Vragen? Neem contact op!

Volg ons op social media of laat je informeren in ons inspiratiecentrum.

Bel
Bel 0114 681 243 - Hulst
Bel 0113 743 200 - Goes

24/7 bereikbaar
Mail
Bezoek
Hoofdkantoor & inspiratiecentrum
Australiƫweg 1
4561 PD Hulst
Bezoek
Inspiratiecentrum & kantoor
Columbusweg 2
4462 HB Goes