Onderhoudsabonnementen

Zonneboiler

Ook een zonneboiler heeft, net als iedere andere installatie, onderhoud nodig om goed en veilig te kunnen blijven werken. Door periodiek onderhoud houd je jouw zonneboiler in een goede conditie en voorkom je een terugval in rendement. Want door slijtage en weinig onderhoud kan je zonneboiler toch ongemerkt minder efficiënt en veilig werken. Poppe Installatietechniek biedt twee verschillende onderhoudsabonnementen aan. Meer over de abonnementen lees je hieronder.

Zonneboiler - Basis abonnement

Mogelijk bij alle zonneboilers in combinatie met cv-ketel. Betaling via automatische incasso.

Inbegrepen

 • 1x per 2 jaar onderhoud
 • Glycol
 • Storingsservice

Niet inbegrepen

 1. Arbeid bij storing
 2. Voorrijkosten bij storing
 3. Materialen

Dit abonnement is slechts mogelijk in combinatie met het onderhoud aan een verwarmingstoestel zoals cv-ketel of warmtepomp

Bedrag:
€ 79,76

Zonneboiler - Onderhoud zonder abonnement

Onderhoud zonneboiler zonder abonnement. In combinatie met cv-ketel. Betaling via automatische incasso.

Inbegrepen

 • Eenmalig onderhoud
 • Glycol

Niet inbegrepen

 1. Arbeid bij storing
 2. Voorrijkosten bij storing
 3. Materialen

Deze eenmalige onderhoudsbeurt is alleen mogelijk in combinatie met het onderhoud aan een verwarmingstoestel zoals cv-ketel of warmtepomp

Bedrag:
€ 90,84


Welke werkzaamheden vallen onder het onderhoudsabonnement?

 • controle van de functionaliteit van het systeem.
 • controle van de sensoren en sensorwaarde.
 • controle de vloeistofdruk in de boiler.
 • controle van de water/glycol verhouding.
 • controle van de parameter settings van de software.

Wanneer vindt de jaarlijkste onderhoudsbeurt plaats?

 • Het tijdstip van de jaarlijkse onderhoudsbeurt wordt door Poppe Installatietechniek zoveel mogelijk in overleg met de abonnee ingepland.
 • Indien het e-mailadres van de abonnee bekend is, ontvangt die via e-mail een voorstel voor een datum + tijdstip voor de onderhoudsafspraak. Via een link in de mail kan de abonnee bevestigen of kiezen voor een andere dag of tijdstip.

Aanvang, duur en opzegtermijn van het abonnement

 • Het Basis onderhoudsabonnement is geldig voor onbepaalde tijd, gaat in op de datum van opdrachtverstrekking of een andere, vooraf vastgestelde, ingangsdatum en is maandelijks opzegbaar.
 • Het Ster onderhoudsabonnement is geldig voor onbepaalde tijd en gaat in op de datum van opdrachtverstrekking of een andere, vooraf vastgestelde ingangsdatum. Het abonnement kan jaarlijks opgezegd worden met een opzegtermijn van een maand. Op de factuur staat de abonnementsperiode duidelijk vermeld.
 • Het Ster onderhoudsabonnement eindigt wanneer de levensduur van 15 jaar is bereikt. Dit abonnement wordt dan automatisch omgezet naar een Basis onderhoudsabonnement.
 • Poppe Installatietechniek kan het abonnement beëindigen door het abonnement schriftelijk 1 maand voor het volgende jaar op te zeggen. De reden kan zijn dat de staat van het toestel te slecht is en eigenlijk aan vervanging toe is óf dat het toestel niet meer veilig is. De klant krijgt hiervan schriftelijk bericht.

Wat houdt de 24-uurs storingsservice in?

 • Poppe Installatietechniek verleent een 24-uurs storingsservice, dit houdt in dat na een storingsmelding de servicemonteur binnen 24 uur bij de abonnee aanwezig is, ook in weekenden en op feestdagen.
 • Storingen die niet door de zonneboiler worden veroorzaakt vallen buiten deze overeenkomst. (bij het Ster abonnement).
 • Storingen die zijn veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van de opdrachtgever of derden vallen buiten deze overeenkomst. Storingen die buiten het abonnement vallen worden apart in rekening gebracht.

Wordt een storing direct opgelost?

 • De servicebussen zijn van de meest voorkomende onderdelen voorzien.
 • Is een onderdeel niet voorradig in de servicebus, dan wordt dit direct besteld. Er wordt dan zo spoedig mogelijk een afspraak gemaakt om de reparatie uit te voeren.

Wanneer moet ik betalen?

 • Bij een online bestelling van een onderhoudsabonnement betaal je via automatische incasso. Je kunt kiezen voor een betaling per jaar of een betaling per maand.
 • Het activeren van de automatische incasso doe je door middel van een betaling van € 0,01. Daarmee geef je akkoord voor het automatisch afschrijven van je volgende maand of jaarbetaling.
 • Bij een online bestelling van een onderhoudsbeurt zonder abonnement betaal je via automatische incasso. Je betaalt per keer.
 • Bij een Basis abonnement betaal je het abonnement (de onderhoudsbeurt) via automatische incasso. Wanneer tijdens het onderhoud extra werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals bijv. onderdelen die worden vervangen, worden deze na de uitgevoerde werkzaamheden in rekening gebracht. Hiervoor geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
 • Bij een Ster abonnement betaal je het abonnement via automatische incasso. Wanneer tijdens het onderhoud onderdelen worden vervangen, worden de onderdelen na de uitgevoerde werkzaamheden in rekening gebracht, Hiervoor geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

Kun je altijd een abonnement afsluiten?

 • Niet altijd. Indien een Ster abonnement wordt aangevraagd voor een installatie, welke in een zodanige toestand is dat allereerst reparatie nodig is, heeft Poppe Installatietechniek het recht om een Ster abonnee alsnog te weigeren. Voor de benodigde reparatie kan op aanvraag een offerte worden uitgegeven. Na uitvoering van de reparatie kan een Ster onderhoudsabonnement wel worden aangegaan.
 • Een Ster abonnement is mogelijk bij zonneboilers jonger dan 15 jaar.