Onderhoudsabonnementen

Warmtepomp

Een warmtepomp is onderhoudsarm, maar niet onderhoudsvrij. Je warmtepomp regelmatig laten onderhouden is belangrijk om storingen te voorkomen en om ervoor te zorgen dat hij energiezuinig blijft werken. Ook heeft de warmtepomp een veiligere werking én een langere levenduur wanneer deze regelmatig wordt onderhouden. Poppe Installatietechniek biedt twee verschillende onderhoudsabonnementen aan. Meer over de abonnementen lees je hieronder.

Aanbevolen

Hybride warmtepomp - Basis abonnement

Mogelijk bij alle hybride warmtepompen. ​Betaling mogelijk in maandelijkse termijnen.

Inbegrepen

 • Jaarlijks onderhoud 
 • 24-uurs storingsservice

Niet inbegrepen

 1. Arbeid bij storing
 2. Voorrijkosten bij storing
 3. Materialen
Per maand:
€ 18,39
Per jaar:
€ 220,65

Hybride warmtepomp - Onderhoud zonder abonnement

Onderhoud hybride warmtepomp zonder abonnement.

Inbegrepen

 • Eenmalig onderhoud
 • 24-uurs storingsservice

Niet inbegrepen

 1. Arbeid bij storing
 2. Voorrijkosten bij storing
 3. Materialen
Bedrag:
€ 256,94
Aanbevolen

All-electric warmtepomp - Basis abonnement

Mogelijk bij alle all-electric warmtepompen. ​Betaling mogelijk in maandelijkse termijnen.

Inbegrepen

 • Jaarlijks onderhoud 
 • 24-uurs storingsservice

Niet inbegrepen

 1. Arbeid bij storing
 2. Voorrijkosten bij storing
 3. Materialen
Per maand:
€ 12,19
Per jaar:
€ 146,22

All-electric warmtepomp - Onderhoud zonder abonnement

Onderhoud all-electric warmtepomp zonder abonnement.

Inbegrepen

 • Eenmalig onderhoud
 • 24-uurs storingsservice

Niet inbegrepen

 1. Arbeid bij storing
 2. Voorrijkosten bij storing
 3. Materialen
Bedrag:
€ 172,70

Welke werkzaamheden vallen onder het onderhoudsabonnement?

 • het onderhouden en inspecteren conform de richtlijnen van de fabrikant en wet en regelgeving
 • het visueel inspecteren van de opstellingsruimte en de randapparatuur  het, indien nodig, bijvullen van het cv-verwarmingscircuit van de warmtepompinstallatie
 • visuele inspectie van compressoren, indien mogelijk, koudemiddelleidingen
 • het uitwendig reinigen en visueel inspecteren van wisselaars en de eventueel aanwezige coating/gecoate onderdelen 
 • het reinigen van ventilatoren
 • het controleren van een eventueel aanwezige anode (warmtepompboiler)
 • het controleren en, indien nodig, reinigen van condenswaterafvoeren in de warmtepomp
 • het meten van de koudemiddeltemperaturen in de warmtepomp aan de condensor en verdamperzijde. Bij afwijkingen hierin worden de drukken van het koudemiddel gemeten om tot een diagnose te komen
 • het visueel controleren van het overstortventiel
 • het reinigen van, indien aanwezig, het waterfilter of het spuien van een vuilafscheider Aanvullingen warmtepompen - lucht-lucht en lucht-water
 • bij een ventilatielucht warmtepomp het reinigen/vervangen van de filters en verdamper
 • reinigen verdamper buitendeel, indien buitenlucht bron is
 • controle opstelplaats buitenunit, indien buitenlucht bron is Aanvulling warmtepomp - bron
 • controleren van de waterdruk in de bron
 • controleren glycolgehalte van de bron
 • inspectie van de leidingfilters 

Wanneer vindt de jaarlijkste onderhoudsbeurt plaats?

 • Het tijdstip van de jaarlijkse onderhoudsbeurt wordt door Poppe Installatietechniek zoveel mogelijk in overleg met de abonnee ingepland.
 • Indien het e-mailadres van de abonnee bekend is, ontvangt die via e-mail een voorstel voor een datum + tijdstip voor de onderhoudsafspraak. Via een link in de mail kan de abonnee bevestigen of kiezen voor een andere dag of tijdstip.

Aanvang, duur en opzegtermijn van het abonnement

 • Het Basis onderhoudsabonnement is geldig voor onbepaalde tijd, gaat in op de datum van opdrachtverstrekking of een andere, vooraf vastgestelde, ingangsdatum en is maandelijks opzegbaar.
 • Het Ster onderhoudsabonnement is geldig voor onbepaalde tijd en gaat in op de datum van opdrachtverstrekking of een andere, vooraf vastgestelde ingangsdatum. Het abonnement kan jaarlijks opgezegd worden met een opzegtermijn van een maand. Op de factuur staat de abonnementsperiode duidelijk vermeld.
 • Het Ster onderhoudsabonnement eindigt wanneer de levensduur van 15 jaar is bereikt. Dit abonnement wordt dan automatisch omgezet naar een Basis onderhoudsabonnement.
 • Poppe Installatietechniek kan het abonnement beëindigen door het abonnement schriftelijk 1 maand voor het volgende jaar op te zeggen. De reden kan zijn dat de staat van het toestel te slecht is en eigenlijk aan vervanging toe is óf dat het toestel niet meer veilig is. De klant krijgt hiervan schriftelijk bericht.

Wat houdt de 24-uurs storingsservice in?

 • Poppe Installatietechniek verleent een 24-uurs storingsservice, dit houdt in dat na een storingsmelding de servicemonteur binnen 24 uur bij de abonnee aanwezig is, ook in weekenden en op feestdagen.
 • Storingen die niet door de zonneboiler worden veroorzaakt vallen buiten deze overeenkomst. (bij het Ster abonnement).
 • Storingen die zijn veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van de opdrachtgever of derden vallen buiten deze overeenkomst. Storingen die buiten het abonnement vallen worden apart in rekening gebracht.

Wordt een storing direct opgelost?

 • De servicebussen zijn van de meest voorkomende onderdelen voorzien.
 • Is een onderdeel niet voorradig in de servicebus, dan wordt dit direct besteld. Er wordt dan zo spoedig mogelijk een afspraak gemaakt om de reparatie uit te voeren.

Wanneer moet ik betalen?

 • Bij een online bestelling van een onderhoudsabonnement betaal je via automatische incasso. Je kunt kiezen voor een betaling per jaar of een betaling per maand.
 • Het activeren van de automatische incasso doe je door middel van een betaling van € 0,01. Daarmee geef je akkoord voor het automatisch afschrijven van je volgende maand of jaarbetaling.
 • Bij een online bestelling van een onderhoudsbeurt zonder abonnement betaal je via automatische incasso. Je betaalt per keer.
 • Bij een Basis abonnement betaal je het abonnement (de onderhoudsbeurt) via automatische incasso. Wanneer tijdens het onderhoud extra werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals bijv. onderdelen die worden vervangen, worden deze na de uitgevoerde werkzaamheden in rekening gebracht. Hiervoor geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
 • Bij een Ster abonnement betaal je het abonnement via automatische incasso. Wanneer tijdens het onderhoud onderdelen worden vervangen, worden de onderdelen na de uitgevoerde werkzaamheden in rekening gebracht, Hiervoor geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

Kun je altijd een abonnement afsluiten?

 • Niet altijd. Indien een Ster abonnement wordt aangevraagd voor een installatie, welke in een zodanige toestand is dat allereerst reparatie nodig is, heeft Poppe Installatietechniek het recht om een Ster abonnee alsnog te weigeren. Voor de benodigde reparatie kan op aanvraag een offerte worden uitgegeven. Na uitvoering van de reparatie kan een Ster onderhoudsabonnement wel worden aangegaan.
 • Een Ster abonnement is mogelijk bij zonneboilers jonger dan 15 jaar.