Onderhoudsabonnementen

Cv-ketels

Wil je ervan verzekerd zijn dat jouw cv-ketel optimaal werkt? Zodat je niet in de kou of zonder warm water komt te zitten? Dan is onderhoud van groot belang. Periodiek onderhoud helpt storingen te voorkomen, verlaagt je stookkosten en zorgt voor een veilige werking. Poppe Installatietechniek biedt twee onderhoudsabonnementen aan. Tijdens de onderhoudsbeurt wordt de cv-ketel volledig schoongemaakt en energiezuinig afgesteld. Ook wordt het waterniveau van het verwarmingstoestel gecontroleerd en indien nodig wordt deze gevuld en ontlucht.

Een storing? Dan komt onze 24-uurs storingsservice en lost de storingen ter plaatse op. Heb je ook airconditioning in huis? Pak dan je voordeel met het combi-onderhoudsabonnement (later online te bestellen)! Let op: bestelde abonnementen vind je in de winkelwagen bovenaan de website.

HR cv-ketel - Basis abonnement

Verzekerd van jaarlijks onderhoud! Wij bellen je automatisch op voor het maken van een afspraak voor de jaarlijkse onderhoudsbeurt. Handig.

Inbegrepen

 • Jaarlijks onderhoud
 • 24-uurs storingsservice

Niet inbegrepen

 1. Arbeid bij storing
 2. Voorrijkosten bij storing
 3. Materialen 
Per maand:
€ 8,98
Per jaar:
€ 107,75

HR cv-ketel - onderhoud zonder abonnement

Zit je liever nergens aan vast? Kies dan voor eenmalig onderhoud aan de cv-ketel. Bestel de onderhoudsbeurt en we bellen je voor het maken van de afspraak.

Inbegrepen

 • Eenmalig onderhoud 
 • Storingsservice

Niet inbegrepen

 1. Arbeid bij storing
 2. Voorrijkosten bij storing
 3. Materialen
Bedrag:
€ 125,40
Aanbevolen

HR cv-ketel - Ster abonnement

Meest gekozen! Met dit abonnement zit je altijd veilig. Alle kosten bij onderhoud en mogelijke storingen aan de cv-ketel zijn gedekt. Je betaalt jaarlijks een vast bedrag. Je weet waar je aan toe bent!

Inbegrepen

 • Jaarlijks onderhoud
 • 24-uurs storingsservice
 • Arbeid bij storing
 • Voorrijkosten bij storing

Niet inbegrepen

 1. Materialen 

Dit abonnement is slechts mogelijk bij cv-ketels jonger dan 15 jaar.

Per maand:
€ 13,23
Per jaar:
€ 158,75

Welke werkzaamheden vallen onder het onderhoudsabonnement?

 • Het Basis- en Ster onderhoudsabonnement aan de cv-ketel beperkt zich tot werkzaamheden aan de cv-ketel en is niet van toepassing op de overige componenten en installatieonderdelen welke zich buiten de cv-ketel bevinden; zoals radiatoren, expansievat en condensafvoer.
 • Een uitzondering hierop binnen het Ster abonnement zijn storingen aan de kamerthermostaat.

Welke werkzaamheden worden concreet uitgevoerd tijdens de jaarlijkse onderhoudsbeurt?

 • Reinigen van het verwarmingstoestel
 • Controle van waterdruk, indien nodig vullen en ontluchten
 • Controle van regel- en beveiligingsapparatuur
 • Metingen van CO en gasdruk
 • Afstellen gas/luchtverhouding
 • Spoelen van de condensafvoer
 • Inspectie van rookgasafvoer

Is tussentijds bijvullen en ontluchten ook inbegrepen?

 • Tijdens de onderhoudsbeurt wordt er indien nodig bijgevuld en ontlucht.
 • Indien dit tussentijds gedaan moet worden, kan Poppe Installatietechniek uiteraard komen om deze werkzaamheden uit te voeren. Dit zit echter niet in het abonnement. De klant kan er ook voor kiezen om dit zelf te doen.

Wanneer vindt de jaarlijkste onderhoudsbeurt plaats?

 • Het tijdstip van de jaarlijkse onderhoudsbeurt wordt in overleg met de abonnee ingepland. In geval van een Ster onderhoudsabonnement wordt de afspraak binnen 1 maand na de ingangsdatum van het abonnement ingepland.
 • ​Indien het e-mailadres van de abonnee bekend is, ontvangt die via e-mail een voorstel voor een datum + tijdstip voor de onderhoudsafspraak. Via een link in de mail kan de abonnee bevestigen of kiezen voor een andere dag of tijdstip.

 

Aanvang, duur en opzegtermijn van het abonnement

 • Het Basis onderhoudsabonnement is geldig voor onbepaalde tijd, gaat in op de datum van opdrachtverstrekking of een andere, vooraf vastgestelde, ingangsdatum en is maandelijks opzegbaar.
 • Het Ster onderhoudsabonnement is geldig voor onbepaalde tijd en gaat in op de datum van opdrachtverstrekking of een andere, vooraf vastgestelde ingangsdatum. Het abonnement kan jaarlijks opgezegd worden met een opzegtermijn van een maand. Op de factuur staat de abonnementsperiode duidelijk vermeld.
 • Het Ster onderhoudsabonnement eindigt wanneer de levensduur van 15 jaar is bereikt. Dit abonnement wordt dan automatisch omgezet naar een Basis onderhoudsabonnement.
 • Poppe Installatietechniek kan het abonnement beëindigen door het abonnement schriftelijk 1 maand voor het volgende jaar op te zeggen. De reden kan zijn dat de staat van het toestel te slecht is en eigenlijk aan vervanging toe is óf dat het toestel niet meer veilig is. De klant krijgt hiervan schriftelijk bericht.

Wat houdt de 24-uurs storingsservice in?

 • Poppe Installatietechniek verleent een 24-uurs storingsservice, dit houdt in dat na een storingsmelding de servicemonteur binnen 24 uur bij de abonnee aanwezig is, ook in weekenden en op feestdagen.
 • Storingen die niet door de cv-ketel worden veroorzaakt vallen buiten deze overeenkomst met uitzondering van de storingen aan de kamerthermostaat (bij het Ster abonnement).
 • Storingen die zijn veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van de opdrachtgever of derden vallen buiten deze overeenkomst. Storingen die buiten het abonnement vallen worden apart in rekening gebracht.

Wordt een storing direct opgelost?

 • De servicebussen zijn van de meest voorkomende onderdelen voorzien.
 • Is een onderdeel niet voorradig in de servicebus, dan wordt dit direct besteld. Er wordt dan zo spoedig mogelijk een afspraak gemaakt om de reparatie uit te voeren.

Wanneer moet ik betalen?

 • Bij een online bestelling van een onderhoudsabonnement betaal je via automatische incasso. Je kunt kiezen voor een betaling per jaar of een betaling per maand.
 • Het activeren van de automatische incasso doe je door middel van een betaling van € 0,01. Daarmee geef je akkoord voor het automatisch afschrijven van je volgende maand of jaarbetaling.
 • Bij een online bestelling van een onderhoudsbeurt zonder abonnement betaal je via automatische incasso. Je betaalt per keer.
 • Bij een Basis abonnement betaal je het abonnement (de onderhoudsbeurt) via automatische incasso. Wanneer tijdens het onderhoud extra werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals bijv. onderdelen die worden vervangen, worden deze na de uitgevoerde werkzaamheden in rekening gebracht. Hiervoor geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
 • Bij een Ster abonnement betaal je het abonnement via automatische incasso. Wanneer tijdens het onderhoud onderdelen worden vervangen, worden de onderdelen na de uitgevoerde werkzaamheden in rekening gebracht, Hiervoor geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

Kun je altijd een abonnement afsluiten?

 • Niet altijd. Indien een Ster abonnement wordt aangevraagd voor een installatie, welke in een zodanige toestand is dat allereerst reparatie nodig is, heeft Poppe Installatietechniek het recht om een Ster abonnee alsnog te weigeren. Voor de benodigde reparatie kan op aanvraag een offerte worden uitgegeven. Na uitvoering van de reparatie kan een Ster onderhoudsabonnement wel worden aangegaan.
 • Een Ster abonnement is mogelijk bij cv-ketels jonger dan 15 jaar.

Wil je gebruik maken van een onderhoudsabonnement aan de cv-ketel in combinatie met onderhoud aan de airco split-unit?
 

 • Dan profiteer je van combi-voordeel.
 • Het onderhoud aan de airco split-unit wordt eenmaal per 2 jaar uitgevoerd.
 • Dit combi-abonnement is binnenkort óók online te bestellen. Heb je nu vragen hierover? Mail dan naar info@poppeinstallatietechniek.nl.